System monitoringu pojazdów

System lokalizacji pojazdów on-line

Nadzór nad pojazdami

Nasz system zapisuje i prezentuje dane z urządzeń GPS w trybie on-line

Akcje i zdarzenia

Nasz systemu potrafi uruchomić zdarzenia, dla inteligentnego domu.

Powiadomienia SMS

System umożliwia wysyłanie powiadomień SMS

Grójec

Dokładność

Nasze system działają z bardzo wysoką rozdzielczością. Dzięki temu monitoring jest bardzo dokładny i szczegółowy.

Strefy

Reakcja na wjazd lub wyjazd ze strefy, może starować powiadomieniami SMS lub rozwiązaniami IoT

Kraków

Nawet 12 miesięcy archiwym

Nasz system bazodanowy może przechowywać dane do 12 miesięcy wstecz.

Nasz system monitoring GPS posiada API

Pełna intergracja z zewnętrznymi systemami.