Przejdź do treści

Strefy GPS

Funkcjonalność Stref systemu GPS umożliwia zaplanowanie obszarów na mapie a następnie uruchomienie określonej reakcji w przypadku wjechania lub wyjechania pojazdu z określonej strefy.

Strefa może mieć kształt okręgu o określonym promieniu lub prostokąta.

Akcje są wykonywane automatycznie i mogą do być np:

  • Wysłanie wiadomości e-mail
  • Wysłanie SMS
  • Wysłanie żądania IFTTT

Akcje stref GPS

Akcje mogą współpracować z inteligentnym domem lub inteligentnymi gniazdkami działającymi w oparciu o IFTTT

Przykładowe akcje:

  1. Jeśli samochód wjechał do strefy „Dom”, zapal światło na podjeździe.
  2. Jeśli samochód odjechał od domu na odległość większą niż 30km, ustaw tryb ogrzewania domu na „poza domem”.
  3. Jeśli samochód wyjechał ze strefy „Siłownia”, ustaw tryb ciepłej wody w domu na „Ciepła woda natychmiast”.
  4. Jeśli ciężarówka wjechała do strefy „Baza”, wyślij SMS o treści „Pojazd o numerach rej. ABC 1234 wrócił do bazy”.