Przejdź do treści

Akcje urządzenia GPS

Akcje urządzenia GPS

System umożliwia wysyłanie komunikatów do Użytkownika w sytuacji zmiany statusu urządzenia np:

  • Urządzenie zaczęło się poruszać (Pojazd porusza się)
  • Urządzenie się zatrzymało(Pojazd zatrzymał się)
  • Urządzenie jest ONLINE
  • Urządzenie jest OFFLINE

W urządzeniach PREMIUM:

  • Urządzenie zostało odłączone od źródła zasilania
  • Napięcie akumulatora spadło poniżej zadanej wartości (opcja planowana)

System może także wysyłać informacje na podstawie wjazdu i wyjazdu ze strefy.